Dream Team

Via het blauwe INIMA boekje worden we uitvoerig op de hoogte gehouden over de gezinnen die met steun van de Stichting INIMA geholpen worden.
Tevens worden doelstelling van de stichting en haar werkwijze in Roemenië elders op deze website vermeld.
Ter ondersteuning hierop een korte toevoeging.

Sinds 10 jaar sponsoren wij twee gezinnen die wij onlangs bezocht hebben.
Het is heel eenvoudig om jaarlijks een bedrag over te maken, maar er komt heel veel kijken om het bedrag goed te besteden.
Welnu, in Joke en Sir Koolhof in Nederland, Anna en Cornel Tarniceri in Roemenië, samen met diverse andere medewerkers/sters ter plekke, heeft de Stichting INIMA voortreffelijke krachten.

Samen met Joke en Sir, Anna en Cornel hebben wij eind augustus 5 gezinnen bezocht en vastgesteld dat de geboden hulp altijd op zijn plaats was.
Belangrijk is te weten dat Anna (Nederlandse) al 22 jaar actief is in de hulpverlening in Roemenië en samen met Cornel (Roemeen) met wie ze getrouwd is en een camping runnen, ter plaatse zeer goed ingevoerd zijn.
Niet alleen wat de vraag naar zorg betreft, maar ook in het bieden van oplossingen.
Naast de camping en de steun aan INIMA, hebben Anna en Cornel nog een eigen stichting van waaruit ze een kindertehuis runnen.
Zij zitten derhalve midden in het centrum van de problemen, de zorg en de hulp.
Maar naast deze eerder genoemde mensen heeft INIMA in Roemenië nog de beschikking over meer enthousiaste vrijwilligers (zie onder 'Roemeniëhulp' op deze site).

Tijdens de diverse bezoeken was het goed te zien hoe de gezinnen reageerden op de aanwezigheid van Joke en Sir.
Zonder dat de Koolhofjes dat willen, worden zij toch gezien als de "weldoeners uit Nederland".
Joke en Sir zijn door hun betrokkenheid en hun veelvuldig bezoek aan Roemenië zeer goed op de hoogte van de noodzakelijke hulp.

Ik wil dan ook een oproep doen aan sponsoren en donateurs om, indien mogelijk, nog heel lang door te gaan met de steun aan INIMA en tevens na te gaan of er binnen de relatiekring nog nieuwe sponsoren of donateurs aangetrokken kunnen worden.

Uit onderzoek is gebleken dat 95% van de bijdragen in Roemenië een goede bestemming vinden.
Ik hoop dat de Stichting INIMA nog vele jaren door zal gaan met dit prachtige werk.

Erwin Elfrink

(Op de foto van links naar rechts: Cornel, Anna, Joke, Sir)