ANBI Gegevens

ANBI gegevens ten behoeve van de Belastingdienst / Centrale administratie

Naam
Stichting Inima
Schutsplein 50
NL-7907 CZ Hoogeveen
(zie ook onder Contact)

RSIN of fiscaal nummer
8142.53.829

Bestuurssamenstelling
zie onder Contact

Beleidsplan
zie onder Roemeniëhulp: Doelstelling Stichting Inima

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De medewerkers in Roemenië ontvangen een vergoeding van de door hen gemaakte kosten + een kleine beloning.
Totaal in 2021 € 500. Totaal in 2022 € 500. Totaal in 2023 € 500. .

Doelstelling
Kinderen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid bieden door te leren.
Het steunen van de allerarmsten en samen met hen zoeken naar mogelijkheden voor een betere toekomst.
Financiële hulp bieden bij ziekte, artsenbezoek en/of ziekenhuisopname.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Deze zijn deels te vinden onder Roemeniëhulp - Reisverslagen.
Alle sponsoren en donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang.

Financiële verantwoording

Inkomsten
2021 2022 2023
Sponsoren €   4.411,08 € 4.216,08 € 3.916,08
Donaties € 1.890,00 € 4.605,00 € 5.936,78
Totalen € 6.301,08 € 8.841,08 € 9.852,86


Uitgaven

Directe uitgaven in Roemenië 2021 2022 2023
voor diverse gezinnen aldaar € 5.000.00 € 5.000,00
€ 5.521,24
Algemene kosten €  166,35
€ 5.424,83 €    511,18
Totalen € 5.166,35 € 10.424,83
€ 6.032,42

Balans
2021 Saldo bank per 31-12 € 1.134,73 Kapitaal Stichting Inima € 1.134,73
2022 Saldo bank per 31-12 € 2.825,36 Kapitaal Stichting Inima € 2.825,36
2023 Saldo bank per 31-12 €   3.820,44 Kapitaal Stichting Inima €   3.820,44

Toelichting:
Stichting Inima bezit geen (on)roerende goederen, heeft geen schulden en vorderingen.