ANBI Gegevens

ANBI gegevens ten behoeve van de Belastingdienst / Centrale administratie

Naam
Stichting Inima
Bieleveldlaan 51
NL-7906 HS Hoogeveen
(zie ook onder Contact)

RSIN of fiscaal nummer
8142.53.829

Bestuurssamenstelling
zie onder Contact

Beleidsplan
zie onder Roemeniëhulp: Doelstelling Stichting Inima

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De medewerkers in Roemenië ontvangen een vergoeding van de door hen gemaakte kosten + een kleine beloning.
Totaal in 2015 € 2.400. Totaal in 2016 € 2.400. Totaal in 2017 € 2.400. .

Doelstelling
Kinderen uit kansarme gezinnen de mogelijkheid bieden door te leren.
Het steunen van de allerarmsten en samen met hen zoeken naar mogelijkheden voor een betere toekomst.
Financiële hulp bieden bij ziekte, artsenbezoek en/of ziekenhuisopname.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Deze zijn deels te vinden onder Roemeniëhulp - Reisverslagen.
Alle sponsoren en donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang.

Financiële verantwoording

Inkomsten
2015 2016 2017
Sponsoren € 12.276,08 € 10.693,58 € 9.552,08
Donaties € 11.486,71 € 17.125,38 € 11.690,00
Totalen € 23.762,79 € 27.818,96 € 21.242,08


Uitgaven

Directe uitgaven in Roemenië 2015 2016 2017
voor diverse gezinnen aldaar € 17.875,00 € 13.290,00
€ 13.306,00
Algemene kosten €  2.477,18
€   5.514,21 €   6.409,86
Totalen € 20.352,18 € 18.804,21
€ 19.715,86