Geestenwereld enige bron

Geestenwereld als enige bron

Greber gaat bij zijn vertaling van het Nieuwe Testament uit van de oudst vindbare Griekse geschriften. Zijn uitgangspunt is dat de geestenwereld van God de enige bron van de waarheid is. Hij baseert zich hierbij op de woorden van Christus: "Ik zal jullie de geestenwereld van de Vader zenden. Zij zal jullie in alle waarheid inleiden en voor altijd bij jullie blijven."

Johannes Greber vond het noodzakelijk dat de bijbel in een begrijpelijke taal geschreven werd en niet in een taal van de oudheid, die door velen niet begrepen kon worden. Hij zag het als een zonde tegen de waarheid om de wereld op te zadelen met een bijbel die honderden jaren geleden vertaald is. Dit zou de mensen alleen maar misleiden en uiteindelijk afstoten.


Oorspronkelijke uitgaven

Het Nieuwe Testament van Johannes Greber is oorspronkelijk uitgegeven in het Duits en daarna vertaald in het Engels. Helaas bestaan er van deze uitgaven nog maar enkele exemplaren. De oorspronkelijke uitgevers zijn niet meer vindbaar of hebben hun interesse in het onderwerp verloren. Toch is in onze maatschappij de interesse in het werk en leven van Greber nog steeds springlevend.


Vertaling

Verschillende vertalers en correctoren hebben op vrijwillige basis aan de vertaling meegewerkt. Voor deze vertaling hadden ze de beschikking over twee Duitse teksten en een Engelse. Het was niet altijd eenvoudig om het bloemrijke Duits uit de jaren '30 van de vorige eeuw te vertalen in begrijpelijk Nederlands. Dat leidde dan af en toe tot heftige discussies.
Het team groeide in de loop van het (vertaal)proces dan ook in de Greber-gedachte.

Vorige pagina: Het Nieuwe Testament
Volgende pagina: Inleiding bij het NT