Roemeniëhulp

Doelstelling Stichting Inima

Inima is het Roemeense woord voor ‘hart’. Onze stichting stelt zich ten doel om, waar mogelijk, de leefomstandigheden voor Roemeense gezinnen in en rond het stadje Lipova, niet ver van de Hongaarse grens, te verbeteren. Dit kan door het ‘adopteren’ van een arm Roemeens gezin waar het inkomen te laag is om te voorzien in de allereerste levensbehoeften. Er zijn gezinnen die moeten rondkomen van bedragen tussen de € 50 en € 100 per maand. Ook in die gevallen waar sprake is van inkomen uit werk, liggen de verdiensten meestal ergens tussen de € 150 en € 300. Bedenk daarbij dat de prijzen van levensmiddelen te vergelijken zijn met die in Nederland.

Basisonderwijs in Roemenië is gratis en kent 8 klassen. Wil men daarna verder leren, moet er altijd worden betaald, met name voor de leermiddelen. De kosten van vervolgonderwijs bedragen ongeveer € 50 per maand. Voor veel gezinnen is dat eenvoudigweg niet op te brengen. Daar een vervolgopleiding bijna altijd resulteert in werk en dus inkomen en toekomst, streeft Stichting Inima er vooral naar om gezinnen in Nederland te werven die die kosten van zo’n opleiding voor hun rekening willen nemen. In bijna alle gevallen duurt zo’n opleiding 2 à 3 jaar.

Voor studenten die na een vervolgopleiding een universitaire studie willen volgen, hebben we in 2009 een studiefinanciering in het leven geroepen. Stichting Inima betaalt het jaarlijkse collegegeld (niet aan de student, maar aan de universiteit), terwijl de student een contract ondertekent waarbij hij of zij zich verplicht het geleende bedrag na de afgeronde studie en na het vinden van een baan in termijnen renteloos terug te betalen.

Sociale verzekeringen zijn er amper in Roemenië, hoewel dat sedert de toetreding tot de EU op 1 januari 2007 beter wordt. Ziek worden betekent vaak geen of zeer weinig inkomsten. Een ziekenhuisopname is gratis, maar een operatie moet meestal (zwart) worden betaald. Medicijnen die door het ziekenhuis worden verstrekt, zijn gratis. Maar eenmaal weer thuis moet men meestal zelf die kosten dragen. Wij zoeken dus eveneens dringend (eenmalige) donateurs die ons in staat stellen om bij te springen waar het nodig is. Er overlijden nog altijd mensen aan bijvoorbeeld een simpele blindedarmontsteking omdat men eerst bij familie, vrienden en kennissen geld moet lenen - vaak gaat het maar om € 100 - voor de operatie. Overlijdt iemand tijdens of na de operatie, blijven de nabestaanden achter met een ‘enorme’ schuld die ze vaak niet meer kunnen afbetalen, met alle gevolgen van dien.

Kort samengevat is de doelstelling:

  • het opzetten van huiswerkklasjes in het basisonderwijs ten behoeve van kanssarme kinderen
  • het sponsoren van de vervolgopleiding van een kind na het basisonderwijs
  • het verstrekken van een studiefinanciering aan studenten die verder willen leren
  • het steunen van gezinnen met een te laag inkomen
  • het eenmalig bijspringen in probleemsituaties

Alle projecten worden gecontroleerd door onze mensen ter plaatse!

Onze mensen ter plaatse zijn (zie foto's van boven naar beneden):
1. Paul en Bianca Tarniceri - onze mensen die daar de contacten onderhouden en de voortgang controleren en rapporteren
2. Anna en Cornel Tarniceri, onze mensen achter de schermen die regelmatig bijspringen
 


Vorige pagina: ANBI Gegevens
Volgende pagina: Armoede